Jakie uprawnienia otrzymuje się po kursie instruktora fitness?

Po pomyślnym ukończeniu kursu instruktora fitness otrzymujemy dwie legitymacje uprawniające nas do pracy w zawodzie instruktora rekreacji ruchowej – zarówno w wersji papierowej, jak i plastikowej. Jedna z nich jest w wersji polskojęzycznej, zaś druga – angielskojęzycznej. Oprócz tego kursanci otrzymują tutaj również specjalny certyfikat, który także można uzyskać w wersji angielskojęzycznej. Po takim kursie otrzymuje się zatem cały komplet dokumentów, który jest respektowany na terenie całej Unii Europejskiej i pozwala na podjęcie legalnej pracy tego typu we wszystkich krajach członkowskich.

uprawnienia po kursie instruktora fitnessProgram kursu został przemyślany w taki sposób, aby kursanci otrzymywali na nim wszystkie kwalifikacje niezbędne do pracy w miejscach takich jak kluby fitness, siłownie, centra sportowe, centra wypoczynku czy szkółki, obozy sportowe i kolonie letnie. Kurs ten jest jednak przygotowany nie tylko dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje do pracy na stanowisku instruktora fitness. Mogą z niego skorzystać również nauczyciele, pedagodzy czy trenerzy osobiści którzy zainteresowani są poszerzaniem swojej wiedzy oraz możliwości na obecnym rynku pracy. Jest to również doskonały sposób na odświeżenie swojej wiedzy oraz umiejętności zdobytych dawniej.

Podsumowując, po ukończeniu kursu otrzymujemy: świadectwo potwierdzające ukończenie przez nas jego części ogólnej, świadectwo ukończenia kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje i pozwalający na podjęcie pracy na terenie całej Unii Europejskiej, oraz dwie legitymacje instruktorskie w formie papierowej oraz plastikowej.

kurs instruktora fitnessKurs składa się z dwóch części: praktycznej oraz teoretycznej. Warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach kursanci zwolnieni są z konieczności ukończenia części teoretycznej. Są to przede wszystkim osoby które ukończyły już wcześniej studia na kierunkach takich jak wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja lub też kursy na instruktora rekreacji ruchowej, instruktora sportu albo dowolnych innych dyscyplin sportowych.

Część teoretyczna kursu kończy się specjalnym egzaminem. W czasie części praktycznej kursanci zdobywają szereg umiejętności związanych z prowadzeniem treningów oraz wykonywaniem najróżniejszych ćwiczeń fizycznych. Również i tutaj konieczne jest zaliczenie specjalnego egzaminu.

30 czerwca 2015

Krzysztof Żmuda

fizjoterapeuta, instruktor fitness, trener personalny